http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต1 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าสถานีสูบจ่ายน้ำบางแสน จึงมีผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ ตำบลอ่างศิลา, ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ผู้ใช้น้ำจัดหาภาชนะกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจ่ายน้ำตามปกติทันที ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจ่ายน้ำให้ตามปกติทันทีจึงขอประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน