http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการ คืนรอยยิ้มสวย ดวงตาสดใส สู่ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2555

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้จัดทำโครงการ "คืนรอยยิ้มสวย  ดวงตาสดใส สู่ผู้สูงวัย"  ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้น  โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองโรคตาและตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60ปีขึ้นไป)  โดยจัดกิจกรรม  ตรวจฟัน  ตรวจตา  ผ่าต้อกระจก  รับแว่นสายตา ฟรี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยท่านนายก  ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม    ในวันที่  3-4 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สูงอายุท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข  ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม - 20 เมษายน  2555

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน