http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555

ด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2555 ขึ้น 
โดยมีกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย/แจกทรายอะเบท/ให้ความรู้/แจกแผ่นพับเรื่องไข้เลือดออก/พ่นเคมีกำจัดยุงลาย  ร่วมกับนักเรียน  ประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  ประชาชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง

เอกสารแนบ :
Download this file (img049.jpg)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555[โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555]0 kB
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน