งานย้อนยุคประจำปี๒๕๕๖

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงาน บางแสนย้อนยุค ซึ่งเทศบาลฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่องาน " 70 ปี บางแสนดินแดนสุขี" (ยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม การแต่งกายตามภาพยนตร์เรื่อง โหน่งเท่งนักเลงภูเขาทอง) ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณลานแหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี ภายในงานท่านจะได้พบกับศิลปินมากมาย การเต้นลีลาศ รำวงย้อนยุค มุมถ่ายภาพย้อนยุค บูธกิจกรรม บูธขายของ ร้านอาหารสินค้าย้อนยุค/พื้นเมือง และชมภาพยนตร์จากโรงฉายย้อนยุคโดยการพากย์สดๆ มาร่วมสนุกย้อนวันวานกันนะคะ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แสนสุขคัพ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2555

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แสนสุขคัพ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดเปิดการแข่งข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แสนสุขคัพ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข พิธีเปิดจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีมพัทยา ยูไนเต็ด กับทีมศรีราชา ซูซูกิเอฟซี เวลา 17.00 - 19.00 น.

สรุปรายงานการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

สรุปรายงานการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
---------------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ – ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕
*********************
งานทะเบียนราษฎร
- แจ้งเกิด ๒๗ ราย
- แจ้งตาย ๒๔ ราย
- ย้ายเข้า ๒๔๓ ราย
- ย้ายออก ๑๑๐ ราย
- แก้ไขรายการ/คัดสำเนา ๑๘๘ ราย
... - ขอเลขหมายประจำบ้าน ๗๓ หลังงานบัตรประจำตัวประชาชน
- ขอมีบัตร – ขอมีบัตรใหม่ – เปลี่ยนบัตร จำนวน ๒,๒๕๖ ราย
---------------------------------------------------
สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร                                                                                                                                                                                                                
ชาย ๑๙,๗๒๕ คน                                                                                                                                                                                                            หญิง ๒๓,๕๙๗ คน                                                                                                                                                                                                               รวม ๔๓,๓๒๒ คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                         ชาย ๑๔,๔๖๒ คน                                                                                                                                                                                                            หญิง ๑๘,๖๒๖ คน                                                                                                                                                                                                                  รวม ๓๓,๐๘๘ คน   

จำนวนบ้าน ๒๖,๑๐๘ หลังคาเรือน
จำนวนครอบครัว ๙,๕๑๗ ครอบครัว

ตัวอย่างคำร้อง

ตัวอย่างคำร้อง

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2554 - 2555

      สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2554 - 2555 รูปแบบเอกสาร สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2554 - 

2555 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2553 - 2554

      สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2553 - 2554 รูปแบบเอกสาร สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2553 - 

2555 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2552 - 2553

      สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2552 - 2553 รูปแบบเอกสาร สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2552 - 

2553 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2551 - 2552

      สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2551 - 2552 รูปแบบเอกสาร สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2551 - 

2552 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2550 - 2551

      สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2550 - 2551 รูปแบบเอกสาร สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2550 - 

2551 เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถิติประชากร

สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2557

ปี พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม บ้าน (หลัง) ครัวเรือน ประชากร
เพิ่มขึ้น/ลดลง (คน)
เพิ่มขึ้น / ลดลง %
2543 18,403 20,906 39,309 17,934 6,931 -4,106 -9.46
2544 18,677 20,193 38,870 17,985 7,215 -439 -1.12
2545 19,510 21,026 40,536 18,420 7,617 1,666 4.29
2546 19,696 21,850 41,546 18,940 7,832 1,010 2.49
2547 19,886 22,588 42,474 19,626 8,083 928 2.23
2548 19,729 23,261 42,990 20,640 8,333 516 1.21
2549 19,751 23,691 43,442 21,532 8,623 452 1.05
2550 19,859 23,385 43,244 22,284 8,729 -198 -0.46
2551 20,078 24,288 44,366 23,286 8,907 1,122 2.59
2552 19,929 24,383 44,312 23,925 9,128 -54 -0.12
2553 19,773 24,067 43,840 24,691 9,354 -472 -1.07
2554 19,725 23,597 43,322 26,068 9,517 -518 -1.18
2555 19,917 23,387 43,304 28,057 9,904 -18 -0.04
2556 20,169 23,288 43,457 29,295 10,184 153 0.35
2557 20,225 23,270 43,495 29,516 10,253 38 (มกราคม) 0.09

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร
- ความหนาแน่นของประชากร 2,145 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

 

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2556

เขตการปกครอง ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ครัวเรือน
(เจ้าบ้าน)
ของเทศบาลเมืองแสนสุข
ตำบลแสนสุข 16,610 19,192 35,802 26,052 8,377
ตำบลเหมือง (บางส่วน)  3,150  3,616  6,766   2,856  1,575
ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน)    409     480     889     387    232
รวมทั้งสิ้น 20,169 23,288 43,457 29,295 10,184

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

 

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2557 (มกราคม)

เขตการปกครอง ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ครัวเรือน (เจ้าบ้าน)
ของเทศบาลเมืองแสนสุข
ตำบลแสนสุข 16,665 19,176 35,841 26,318 8,443
ตำบลเหมือง (บางส่วน) 3,156 3,614 6,770 2,817 1,582
ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน) 404 480 884 381 228
รวมทั้งสิ้น 20,225 23,270 43,495 29,516 10,253

 ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

 

จำนวนคนเกิด - คนตาย

ประเภท ปี 2555 ปี 2556 เพิ่มขึ้น / ลดลง % ปี 2557 (มกราคม)
คนเกิด 258 221 -14.34 24
คนตาย 214 195 -8.88 37

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ประเภท ชาย หญิง รวม เพิ่มขึ้น / ลดลง %
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี 2555 14,671 18,359 33,030
(0.18)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี 2556 14,945 18,288 33,233 (0.61)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี 2557 15,077 18,262 33,339 (0.32)

 

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2557 (มกราคม) แบ่งเป็น

ประเภท ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก – 9 ปี)  2,586 2,528 5,114
เด็กโต (10 – 14 ปี) 1,253 1,200 2,453
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 1,606 1,614 3,220
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี)       12,229 14,546 26,775
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)  2,465 3,332 5,797
รวมทั้งสิ้น 20,139 23,220 *43,359

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2557 มีทั้งหมด 43,495 คน
*สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุได้เพียง 43,359 คน เนื่องจากประชากรบางส่วน (จำนวน 136 คน)         
รายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อายุ 50-59 ปีขึ้นไป (มกราคม 2557)

ประเภท ชาย หญิง รวม
 อายุ 50 ปี 289 358 647
 อายุ 51 ปี 290 367 657
 อายุ 52 ปี 292 343 635
 อายุ 53 ปี 254 359 613
 อายุ 54 ปี 244 336 580
 อายุ 55 ปี 241 324 565
 อายุ 56 ปี 225 292 517
 อายุ 57 ปี 176 267 443
 อายุ 58 ปี 187 250 437
 อายุ 59 ปี 194 260 454

 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (มกราคม 2557)

ประเภท ชาย หญิง รวมผู้สูงอายุ
 อายุ 60 ปี-100 ปี 2,465 3,331 5,796
 อายุมากกว่า 100 ปี - 1 1
รวมทั้งสิ้น 2,465 3,431 5,896

        ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

โครงการที่น่าสนใจ

โครงการที่น่าสนใจ / ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

ประเพณี / เทศกาล 

ลักษณะกิจกรรม

ช่วงเวลาที่จัดงาน 

  1. เทศกาลทำบุญวันขึ้นปีใหม่

  - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

1 มกราคมของทุกปี

  2. บางแสนย้อนยุค

  - จัดนิทรรศการ ประวัติบางแสน นิทรรศการภาพถ่ายบางแสน การแสดงย้อนยุค

กุมภาพันธ์

  3. ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 

  - ทำบุญ รดน้ำผู้ใหญ่ ก่อพระทราย

   16-17 เมษายน ทุกปี   

  4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา

  - จัดขบวนแห่เทียนไปถวายวัด

กรกฎาคม

  5. ประเพณีทอดกฐิน

  - ร่วมกับเจ้าภาพจัดขบวนแห่องค์กฐินไปยังวัดแจ้งเจริญดอน

ตุลาคม

  6. บางแสนไบค์วีค

  - รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก

 พฤศจิกายน

  7. บางแสนไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล

  - แข่งขันรถยนต์ทางเรียบ

พฤศจิกายน

  8. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่     

  - จัดเวทีกิจกรรมบันเทิงต่างๆ และให้ประชาชนเข้าร่วมนับเวลาถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่     

27 - 31 ธันวาคม

แผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผังเมืองรวม อำนาจหน้าที่ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และแผนชุมชน โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาการเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ. 2558 – 2562) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผังเมืองรวมอำนาจหน้าที่ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และแผนชุมชน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2558 - 2562)

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2553 - 2557)

แผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557

      ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556

      ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556

      โครงสร้างเทศบาล ปี 2553

      แผนที่เทศบาลแสนสุข ปี 2553

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555

      โครงสร้างเทศบาล

      แผนที่เทศบาลปัจจุบัน

      แผนที่แสดงแนวเขตถนนและเชื่อมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 1

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2551 - 2553

      แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 1

      แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 2

หมวดหมู่รอง

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน