ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข
ท่านสามารถสอบถามคิว ก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 038-193518 วันเวลาราชการ