เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้จัดทำโครงการ "คืนรอยยิ้มสวย  ดวงตาสดใส สู่ผู้สูงวัย"  ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้น  โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองโรคตาและตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60ปีขึ้นไป)  โดยจัดกิจกรรม  ตรวจฟัน  ตรวจตา  ผ่าต้อกระจก  รับแว่นสายตา ฟรี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยท่านนายก  ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม    ในวันที่  3-4 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สูงอายุท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข  ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม - 20 เมษายน  2555