1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เปิดโรงพยาบาล อาคารศรีนครินทร์ เพื่อการเรียนรู้ บริการสุขภาพ อาทิเช่น การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ / ตรวจเลือดเบาหวาน / หมู่เลือด / ตรวจกระดูก / กายภาพบำบัด / สุขภาพช่องปากและฟัน / Wellness Center นิทรรศการสุขภาพหัวใจ พร้อมทั้ง ชมการแสดงบนเวที ประกวดเต้นแอโรบิค / วาดภาพ / เรียงความ / ถ่ายภาพ / เสวนาปัญหาสุขภาพ ตลอดจนบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างที่น่าสนใจ เช่น

-ทำอย่างไรไม่ให้สมองเสื่อม โดย โรงพยาบาลสมิติเวช
-การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยกล้องเทคนิคทันสมัย Oral Camera scan โดย โรงพยาบาลสมิติเวช
-การใช้ยาที่ถูกต้อง โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-การนวดตัวเองเพื่อบำบัด โดย คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
-ตรวจสเตอรอยด์ ใช้ยาสมุนไพร โดย คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
-การดูแลสุขภาพ โดย โรงพยาบาลเอกชน
-ปรึกษาปัญหาของสัตว์ โดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
-สิทธิผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
09.00 – 12.00 น. ชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมสุขภาพ

ขอเชิญทุกท่าน ทุกครอบครัว ร่วมงานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 ฟรี อย่าพลาดโอกาสดี ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ฟรี!!