เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการ"ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เมื่อวันที่18มกราคม2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีฯทั้ง2ท่าน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้นำชุมชน รวมไปถึงรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการ"ประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62" เมื่อวันที่14มกราคม2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกมล เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาโครงการเพิ่มเติมลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/62

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562" เมื่อวันที่12มกราคม2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ และเล่นเกมแจกของรางวัลอีกมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่10มกราคม2562 เวลา 08.00 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนชุมชน เริ่มขบวนพาเหรดบริเวณวงเวียนบางแสนมุ่งสู่อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาล ม.บูรพา โดยมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเดินพาเหรดในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" เมื่อวันที่9มกราคม2562 เวลา 08.30 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนชุมชน เครือข่ายจิตอาสาจาก บมจ ซีพีออลล์ และนักเรียนจาก ร.ร.อนุบาลวัดกลางดอน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ยังการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก อถล. เทศบาลเมืองแสนสุขอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เมื่อวันที่27ธันวาคม2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักด์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศนมตรีฯ ทั้ง3ท่าน คณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พร้อมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย สหวิทยาเขตบางแสน ( ข้าวหลามเกมส์ ) ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่20ธันวาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 แห่ง

เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่13

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”เมื่อวันที่17ธันวาคม2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ภายในการมีการจัดนิทรรศการ การลด ละ เลิกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กิจกรรมผู้ประกอบการค้าฯ พบผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงานวิ่ง“บางแสน21 ฮาล์ฟมาราธอน 2018” เมื่อวันที่15-16ธันวาคม2561 โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 15000 คน ณ บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงาน Bikeอุ่นไอรัก เมื่อวันที่9ธันวาคม2560 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มพร้อมด้วยแตงโม เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในงานBikeอุ่นไอรักต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก เทศบาลเมืองแสนสุข Bikeอุ่นไอรัก