เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน" เมื่อวันที่21มิถุนายน2561 เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการฝึกอาชีพ3หลักสูตรด้วยกัน 1.หลักสูตรการถักเชือกแขวนผ้าเช็ดมือลายนกฮูก 2.หลักสูตรการทำขนมช่อม่วง และขนมช่อผกากรอง 3.หลักสูตรนักขายออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด