เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการ Saensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563" เมื่อวันที่14มีนาคม2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการทำความสะอาดเก็บกวาด ถูพื้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิในการฆ่าเชื้อโรค มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกกอง ทุกชั้น โถงทางเดินและห้องประชุม และรวมไปถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อสุขอนามัยในการทำงานให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขSaensuk Cleaning week ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563