เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน ตามกิจกรรมการพัฒนาเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563 "ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ บริเวณทางลงเรือ หลังศาลเจ้าพ่อแสน เพื่อเป็นการเก็บขยะและฟื้นฟู่ชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน