เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม"วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรีและเจ้าหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็วมาตรฐานสถานประกอบการสถานการณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 จะดำเนินการจัดระเบียบโรงแรมนำร่องตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม