เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

แจ้งการปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

เนื่องจากชมรมคนรักบาสบางแสน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลแสนสุขคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) เทศบาลฯจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว โดยจะปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

ตลาดหนองมน

 

6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

09.30 น.

 

ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

 

14 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

09.00 น.

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองแสนสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3819-3512

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ 
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3819-3585


ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ 
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3819-3585


          ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

          ดังนั้นจึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ตามวันและเวลาดังกล่าว หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับฟัง ให้ขอแบบยื่นความประสงค์ได้ที่งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562