เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          จากการที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ 18.30น. ของวันที่17สิงหาคม2558 ทำให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับบาดเจ็บและเสีบชีวิตจำนวนมาก

          เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ประสบภัยจากเหตุการณ์มา ณ ที่นี้ และเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข หากพบเห็นเหตุการ์ณที่ส่อพฟติกรรมผิดปกติ หรือพบเห็นผู้ต้องสงสัยที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือวัตถุที่ต้องสงสัย ขอแจ้งเบาะแสมายัง สายด่วน เทศบาลเมืองแสนสุข 1132 หรืองานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยหมายเลขโทรศัพท์ 038 - 381061 / 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอแจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ชั่วคราว!!!! ในวันที่ 24-25 พ.ค. 58 จำนวน 2 วัน

เนื่องจากมีกระเบื้องภายในสระใหญ่และสระเล็กชำรุด ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ จึงขอปิดสระว่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมกระเบื้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ..เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะเปิดให้บริการตามปกติต่อไป

ตามที่ได้ประกาศให้มารับเสื้อปั่นจักรยาน  ตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2557  บัดนี้ ครบกำหนดเวลารับเสื้อภายในเดือน กุมภาพันธ์  2558 แล้ว   เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอประกาศงดรับเสื้อจักรยานดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามที่ได้ประกาศให้มารับเสื้อปั่นจักรยาน  ตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2557  บัดนี้ ครบกำหนดเวลารับเสื้อภายในเดือน กุมภาพันธ์  2558 แล้ว   เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอประกาศงดรับเสื้อจักรยานดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามที่ได้ประกาศให้มารับเสื้อปั่นจักรยาน  ตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2557  บัดนี้ ครบกำหนดเวลารับเสื้อภายในเดือน กุมภาพันธ์  2558 แล้ว   เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอประกาศงดรับเสื้อจักรยานดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาล เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยทรัพย์หลุดจำนำที่นำออกประมูลจำหน่าย ทั้งหมด ๗ เดือน จำนวน ๓๒๕ ราย ดังนี้ 
๑. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๔๖ ราย
๒. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๙ ราย
๓. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๔๕ ราย
๔. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนเมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓๙ ราย
๕. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๙ ราย
๖. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๘ ราย
๗. ทรัพย์หลุดจำนำ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๙ ราย

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2561

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2561

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2560

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2560

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2559

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2559

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2558

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2558

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2557

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2557

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2556

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2556

 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2555

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2555

 

หมวดหมู่รอง