ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี งดให้บริการปกติ "รับเฉพาะฉุกเฉิน เท่านั้น"
สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-932000-1 เวลา 8.30-16.00 น.