• เมืองแสนสุข

  SMART CITY

 • บางแสน

  ดินแดนแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

ONE STOP 
SERVICE

เมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

สวัสดีบางแสน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ ใกล้บ้านพัก รับรองแหลมแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำบริเวณถนนบางแสนล่าง (ซอยนทีทิพย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำถนนบางแสนล่าง (ร้านจริน ทร์ถึงเดอะบลูคอนโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย ๑๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

วีดีทัศน์

รายงานข้อมูลสาธารณะ

CITY DATA SAENSUK

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา