• เมืองแสนสุข

  SMART CITY

 • บางแสน

  ดินแดนแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

ONE STOP 
SERVICE

เมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

สวัสดีบางแสน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนแสนสุข ซอย ๓ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ดินอาคารจอดรถยนต์ อาคารจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ และศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ (ใกล้อาคาร เทศกิจ ซอย ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

วีดีทัศน์

รายงานข้อมูลสาธารณะ

CITY DATA SAENSUK

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา