• เมืองแสนสุข

  SMART CITY

 • บางแสน

  ดินแดนแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

ONE STOP 
SERVICE

เมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

สวัสดีบางแสน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

วีดีทัศน์

รายงานข้อมูลสาธารณะ

CITY DATA SAENSUK

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา