สถิติการท่องเที่ยวบางแสน

  • สถิติการท่องเที่ยวบางแสน

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2562

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2561

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2560

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2559

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2556-2558

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2554-2555

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2553-2554

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2552-2553

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2551-2552

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน ปี 2550-2551