สภาเทศบาล

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

สภาเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานประชุมสภา ปี 2567