ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอประชาสัมพันธ์ยกเลิกโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัย ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข