โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด”(Saensuk Cleaning Week)ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด”(Saensuk Cleaning Week)ครั้งที่ 1/2567” ในวันที่ 15 เมษายน 2567 


กิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน ตั้งแต่วงเวียนบางแสน ถึงโรงแรมเอสทู หลังจากที่มีการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2567 ซึ่งมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, สถานีตำรวจภูธรแสนสุข, สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน, กองกิจการนิสิต ม.บูรพา, ผู้ประกอบการชายหาด, ผู้ประกอบการโรงแรม, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ, ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล), ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว,บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทย, จิตอาสา และนายกเทศมนตรีเมืองโพเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่ จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับมาสะอาดดังเดิม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมชายหาดของเรา