ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จุดชมวิวแหลมแท่น

แวะเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่บางแสน 

จุดกำเนิด “อาเซียน” นั่งรับลม ชมพระอาทิตย์ตก

ในบรรยากาศริมทะเล สุดฟิน

จุดชมวิวแหลมแท่น

แวะเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่บางแสน จุดกำเนิด “อาเซียน” นั่งรับลม ชมพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศริมทะเล สุดฟิน

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จุดชมวิวบางแสนเขาสามมุข

จุดชมวิวยอดนิยม เดินชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น ถ่ายรูปเท่ๆ กับอุโมงค์ตัวอักษร “Bangsaen Kaosammuk” หรือจะออกกำลังกาย และนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดกับฝูงลิงเจ้าถิ่น ในบบรรยากาศการตกแต่งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการทำกิจกรรม

จุดชมวิวบางแสนเขาสามมุข

จุดชมวิวยอดนิยม เดินชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น ถ่ายรูปเท่ๆ กับอุโมงค์ตัวอักษร “Bangsaen Kaosammuk” หรือจะออกกำลังกาย และนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดกับฝูงลิงเจ้าถิ่น ในบบรรยากาศการตกแต่งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการทำกิจกรรม

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จุดชมวิวเลียบชายหาดบางแสนล่าง

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีการแบ่ง Active Zone สามารถนั่งสังสรรค์ได้ หรือเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลบางแสนล่าง

จุดชมวิวเลียบชายหาดบางแสนล่าง

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีการแบ่ง Active Zone สามารถนั่งสังสรรค์ได้ หรือเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลบางแสนล่าง

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ทุ่นลอยน้ำ : การท่องเที่ยววิถีใหม่ของชายหาดบางแสน

น้ำใส ทุ่นสวย จุดเช็คอินบางแสน ช่วงหน้าหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ได้สัมผัสบรรยากาศทะเลบางแสนแบบใกล้ชิด สามารถลงไปชมความงามของทะเล และเก็บภาพสวยๆ บนทุ่นลอยน้ำ

ทุ่นลอยน้ำ : การท่องเที่ยววิถีใหม่ของชายหาดบางแสน

น้ำใส ทุ่นสวย จุดเช็คอินบางแสน ช่วงหน้าหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ได้สัมผัสบรรยากาศทะเลบางแสนแบบใกล้ชิด สามารถลงไปชมความงามของทะเล และเก็บภาพสวยๆ บนทุ่นลอยน้ำ

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

หาดวอนนภา

สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมง เรือหาปลา และภาพวิถีชุมชนที่เรียบง่าย ทานอาหาร street food มากมายหลากหลายในยามเย็น

หาดวอนนภา

สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมง เรือหาปลา และภาพวิถีชุมชนที่เรียบง่าย ทานอาหาร street food มากมายหลากหลายในยามเย็น

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ศาลเจ้าแม่สามมุข

ตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่เล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่น หนุ่มสาวคู่ใดอยากสมหวังในความรัก แวะมาสักการะ “ศาลเจ้าแม่สามมุข” โดยนำว่าว ขนมครก ข้าวหลาม หรือมะพร้าวอ่อน มาอธิษฐานขอพรให้สมหวัง

ศาลเจ้าแม่สามมุข 

ศาลเจ้าแม่สามมุข ตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่เล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่น หนุ่มสาวคู่ใดอยากสมหวังในความรัก แวะมาสักการะ “ศาลเจ้าแม่สามมุข” โดยนำว่าว ขนมครก ข้าวหลาม หรือมะพร้าวอ่อน 

มาอธิษฐานขอพรให้สมหวัง

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ศาลเจ้าพ่อแสน

มาเที่ยวบางแสน ควรแวะมาสักการะ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง “ศาลเจ้าพ่อแสน” 

เพื่ออธิษฐานขอพรให้สมหวังดั่งตั้งใจ

ศาลเจ้าพ่อแสน

มาเที่ยวบางแสน ควรแวะมาสักการะ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง “ศาลเจ้าพ่อแสน” เพื่ออธิษฐานขอพรให้สมหวังดั่งตั้งใจ

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม

“วัดแสนสุข” สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก แหล่งการเรียนรู้ ความเชื่อตามแบบพุทธศาสนา พร้อมชมความงาม “พระมหาเจดีย์” ที่ตกแต่งด้วยพญานาค ภายในมีพระประธานสีทององค์ใหญ่ สวยเด่นเป็นสง่า

วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม

“วัดแสนสุข” สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก แหล่งการเรียนรู้ ความเชื่อตามแบบพุทธศาสนา พร้อมชมความงาม “พระมหาเจดีย์” ที่ตกแต่งด้วยพญานาค ภายในมีพระประธานสีทององค์ใหญ่ สวยเด่นเป็นสง่า

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ที่สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบนิเวศ พร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่“ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล” กับการจัดแสดง 11 โซน ที่สุดกับอุโมงค์ Big Tank ความยาว 37 เมตร ความลึก 13 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-16.00 น. ไม่มีวันหยุด

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ที่สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบนิเวศ พร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่“ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล” กับการจัดแสดง 11 โซน ที่สุดกับอุโมงค์ Big Tank ความยาว 37 เมตร ความลึก 13 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-16.00 น. ไม่มีวันหยุด

 

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ตลาดปลาบางแสน

ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น! ก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น ตลาดที่มีทั้งโซนขายของสด และร้านอาหาร ถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอน หยุดทุกวันอังคารพิกัด : ถนนข้าวหลามก่อนถึงหาดบางแสน

ตลาดปลาบางแสน

ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น! ก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น ตลาดที่มีทั้งโซนขายของสด และร้านอาหาร ถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอน หยุดทุกวันอังคารพิกัด : ถนนข้าวหลามก่อนถึงหาดบางแสน

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ตลาดหนองมน

สายกินห้ามพลาด!! ช้อปที่ตลาดหนองมน แหล่งรวมความอร่อย ข้าวหลาม ขนมจาก ฮ่อยจ๊อ ปูจ๋า ห่อหมก แจงลอน อาหารทะเลสดใหม่ อาหารทะเลแปรรูป และอื่นๆ อีกมากมาย

ตลาดหนองมน

สายกินห้ามพลาด!! ช้อปที่ตลาดหนองมน แหล่งรวมความอร่อย ข้าวหลาม ขนมจาก ฮ่อยจ๊อ ปูจ๋า ห่อหมก แจงลอน อาหารทะเลสดใหม่ อาหารทะเลแปรรูป และอื่นๆ อีกมากมาย

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Bangsaen Walking Street

ถนนคนเดินบางแสน ตลาดนัดยามเย็น ที่สร้างความหลากหลายให้กับการมาเที่ยวบางแสน ด้วยอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฮนด์เมด จุดถ่ายรูป และการแสดงดนตรีสด เปิดทุกวันศุกร์และเสาร์

พิกัด : ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น

Bangsaen Walking Street

ถนนคนเดินบางแสน ตลาดนัดยามเย็น ที่สร้างความหลากหลายให้กับการมาเที่ยวบางแสน ด้วยอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฮนด์เมด จุดถ่ายรูป และการแสดงดนตรีสด เปิดทุกวันศุกร์และเสาร์

พิกัด : ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น

ชายหาดบางแสน

“บางแสน” เมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่คุณสามารถปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ ว่ายน้ำโต้คลื่น สนุกสนานกับการเล่นบานาน่าโบ๊ท จับจองเตียงผ้าใบ นั่งชิลล์ ริมทะเล รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

The Park in Market

ตลาดนัดปาร์คอิน ช้อปเพลิน เดินสบาย กับร้านค้ามากมาย ชมฟรีดนตรีสด ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย เปิดทุกวันพฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์

The Park in Market

ตลาดนัดปาร์คอิน ช้อปเพลิน เดินสบาย กับร้านค้ามากมาย ชมฟรีดนตรีสด ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย เปิดทุกวันพฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์