การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)"  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00น. ณ พุทธสมาคมสว่างผลหนองมน


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน) โดยเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน มาใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน) คือนายวิสิทธื์ สิทธิประเสริฐ ในการนี้ได้รับการรับรองจากประชาชนในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมสังเกตการณ์การเลือกกรรมการชุมชนในครั้งนี้