ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565  ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายกิตติไชย คุณปลื้ม ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และรองนายกฯทั้ง3ท่าน และหัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4)