เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย”  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี นำโดยตุณรัชฎาพร สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรม “เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย” โดยมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกและโปรแกรมตรวจสุขภาพมูลค่า 10,000 บาท เพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจคนทำดี แก่จิตอาสาที่เสียสละอุทิศตนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆทั้ง 7 ท่านดังนี้

1. นางสาวครองวรรณ คงศักดิ์ จิตอาสาเก็บขยะชายหาด

2. นางสาวปิยนารถ สดใส จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

3. นายนิติ ชนะสงคราม จิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในการฉีดวัคซีน ทำหมัน ให้กับสุนัขและแมวจรจัด

4. นางชิน หนุนดี จิตอาสาผู้นำออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ

5. นางสาวศุภมนันย์ กวินศิริคุณ ประธานอาสสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

6. นายสันติภาพ พิพัฒน์ จิตอาสาควบคุมป้องกันโรค

7. นายปราโมทย์ ผิวขำ จิตอาสาดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ประจำวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์