โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข" ครั้งที่ 8

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข" ครั้งที่ 8  โดยมีนาณรงค์ไชย คุณปลื้มนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับบริษัท ทรานซิชั่นส์ อ๊อฟทิคัล ได้จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 280 คน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา จากรายงานการตรวจพบว่ามีนักเรียนมีความผิดปกติทางสายตา ถึง 125 คน โดยนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติทั้ง 125 คน ได้รับการสนับสนุนการตัดแว่นสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาส่งเสริมการมองเห็นจากบริษัท ทรานซิชั่นส์ อ๊อฟทิคัล