โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566" วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ณ บริเวณทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยรองนายกฯทั้ง3ท่าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้ประกอบการชายหาดบางแสนล่าง ชายหาดบางแสน และแหลมแท่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว(พิทักษ์ทะเล) ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว จิตอาสา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเก็บกวาดขยะที่หลงเหลือจากงานวันไหลบางแสน เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และได้ล้างทำความสะอาด บริเวณถนนบางแสนสาย 1 และถนนบางแสนล่าง  เทศบาลเมืองแสนสุขขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน