โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี”  วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับภัยออนไลน์ประเภทต่างๆ แนวทางการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออนไลน์ และวิธีการปฏิบัติตน เมื่อพบภัยออนไลน์ วิทยากรโดย พ.ต.ท.มนุพัศ ศรีบุญลือ ตำแหน่ง สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และกิจกรรมฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพการทำสายคล้องแมส โดยอาจารย์ศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน อีกทั้งตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และทราบถึงแนวทางการป้องกันภัยออนไลน์