โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week)  ครั้งที่ 2/2567 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว(พิทักษ์ทะเล) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน สถานีตำรวจทางหลวง2 กองกับกำการ3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เข้าร่วมโครงการฯโดยพร้อมเพรียงกัน

   แบ่งกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมทำความสะอาด ถนนรอบเขาสามมุข และจุดชมวิวเขาสามมุข แบ่งกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตั้งแต่ ณ ลานจอดรถร้านอาหารวังมุข ไปถึง ร้าน Red Temp Coffee

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตั้งแต่ ณ ลานจอดรถร้านอาหารวังมุข ไปถึง วงเวียนเขาสามมุข

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตั้งแต่ จุดชมวิวยอดเขาสามมุข(รอบบน) ไปถึง จุดชมวิวเขาสามมุข (หน้าร้าน vanorn cafe)