ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณวัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

▶️ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสถานศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และบริเวณใกล้เคียง กำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา