กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2567

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี💦🔫🎉


#วันที่16เมษายน2567

07.00 น. เริ่มการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน

10.00 น. สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูป

             การแข่งขันมวยทะเล (รอบคัดเลือก)


#เวทีหลัก📌

10.00 น. พิธีกรเปิดเวที

14.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต วง Hopeful Band

15.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต วง Dept

16.15 น. การแสดงคอนเสิร์ต Wanyai

17.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต ลำเพลิน วงศกร

18.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต บัวผัน ทังโส

20.00 น. ปิดเวที

#เวทีโค้ก📌

17.00 น. พิธีกรเปิดเวที

17.15 น. การแสดงคอนเสิร์ต Local Band

18.15 น. ร่วมเล่นเกมส์ - รับของรางวัล

18.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต ซานิ

19.30 น. ร่วมเล่นเกมส์ – รับของรางวัล

19.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต The Rich Man Toy

20.45 น. ร่วมเล่นเกมส์ – รับของรางวัล

21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต เบิ้ล ปทุมราช

22.00 น. ปิดเวที


#วันที่17เมษายน2567

07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 24 รูป

                 สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูป

                 รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

09.00 น.เป็นต้นไป การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน


#เวทีหลัก📌

09.45 น. พิธีกรเปิดเวที

10.00 น. การแสดงโดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข

10.45 น. การแสดงโดยกระทรวงวัฒนธรรม

11.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดพระทรายฯทุกประเภท

12.30 น. การแสดงรำวงย้อนยุค

14.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต วง Hopeful Band

15.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต มาลีฮวนน่า

16.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต วง Clockwork Motionless

17.45 น. พิธีเปิดงาน**

18.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต ป๊อป ปองกูล

19.15 น. การแสดงคอนเสิร์ต วง Cocktail

20.15 น. ปิดเวที

#เวทีโค้ก📌

17.00 น. พิธีกรเปิดเวที / ร่วมเล่นเกมส์ - รับของรางวัล

17.15 น. การแสดงคอนเสิร์ต Local Band

18.15 น. ร่วมเล่นเกมส์ – รับของรางวัล

18.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต จ๊ะ นงพนี

19.30 น. ร่วมเล่นเกมส์ – รับของรางวัล

19.45 น. การแสดงคอนเสิร์ต เอ๊ะ จิรากร

20.45 น. ร่วมเล่นเกมส์ – รับของรางวัล

21.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต Lomosonic

22.00 น. ปิดเวที