โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจฝึกอบรมอาชีพ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและองค์ต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

▶️สำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข สนใจสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม อาคารใหม่ ชั้น 1 ในเวลาราชการ(พร้อมบัตรประชาชน)


ปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันนี้-วันที่ 23 กรกฎาคม 2567รายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 👇👇

1. หลักสูตร การทำคอร์นเฟล็กคาราเมลธัญพืช

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2. หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า (กระเป๋าสานแฟชั่น)

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

3. หลักสูตร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

4. หลักสูตร การทำน้ำมันเหลืองจากสมุนไพร

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

5. หลักสูตร การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

    วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

6. หลักสูตร การทำขนมปังมันม่วงญี่ปุ่น

    วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038 - 193582