Saensuk smart living

Saensuk smart living แอปพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ บริการข่าวสารต่างๆ รวมถึงแสดงภาพการจราจร สามารถสแกน QR CODE ด้านล่างได้แล้วทั้งระบบ ios และ android